Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej we Włocławku jest organizacją powstałą w styczniu 2008 roku.

Misją naszego Towarzystwa jest:

 • Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży
 • Kształcenie dzieci i młodzieży w celu nabycia przez nich jak najlepszych umiejętności gry w koszykówkę i osiągnięcia poziomu mistrzowskiego
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Wychowanie w duchu zdrowej rywalizacji
 • Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Wspieranie i promocja uzdolnień sportowych
 • Wpajanie idei tolerancji, wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
 • Uczestnictwo w rozgrywkach i innych zawodach sportowych organizowanych przez uprawnione organy
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności: alkoholizmowi i narkomanii poprzez wychowanie przez sport

Strategia, jaką przyjęliśmy przy realizacji tych celów, zakłada integrację lokalnej społeczności wokół idei rozwoju sportowego młodego pokolenia, przy bliskiej współpracy z rodziną, władzami samorządowymi oraz otoczeniem biznesowym regionu.
Środki na osiągnięcie zakładanych celów pozyskujemy z dotacji samorządowych oraz świadczenia usług reklamowych dla podmiotów gospodarczych.
Bardzo liczymy, iż biznes regionu w ramach idei jego odpowiedzialności społecznej włączy się w akcję rozwoju sportowego naszego młodego pokolenia.

W zamian za uzyskane środki możemy świadczyć usługi reklamowe obejmujące:

 • ekspozycję logo sponsora na stronie WWW towarzystwa, na bandach reklamowych eksponowanych podczas imprez sportowych, w materiałach informacyjnych,
 • werbalna informacja o sponsorowaniu przez podmiot gospodarczy przedsięwzięcia podczas jego trwania
 • dla sponsorów strategicznych: logo na strojach zawodników,
 • inne uzgodnione formy reklamy,
 • organizację turniejów, spotkań integracyjnych dla sponsorów.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy w zakresie reklamy Państwa firmy przez Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej.

Będą Państwo mogli zrealizować trzy podstawowe cele, jakie stawiane są przed sponsoringiem:

 • upowszechnianie stopnia znajomości firmy i jej produktów i usług wśród obecnych i potencjalnych nabywców,
 • wywoływanie pozytywnych skojarzeń między sponsorowanymi imprezami oraz sukcesami osób lub instytucji sponsorowanych a firmą – sponsorem
 • powstawanie, umacnianie i utrwalanie pozytywnej opinii o sponsorze i jego produktach,
 • tworzenie przychylnej atmosfery w stosunkach z władzami i społecznością lokalną.


Licząc na przyszłą owocną współpracę.

Z poważaniem

Zarząd TKM

Skład Zarządu TKM:

 • Przemysław Podlewski – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Czyżnielewska – Członkini Zarządu
 • Mariusz Lewandowski – Członek Zarządu