1. Zgodnie ze Statutem TKM uzyskanie statusu zawodnika następuje na drodze uchwały